Skip to content

De nieuwe versie van VCA is een feit!

Nu één schema voor Nederland en Belgie, zonder eigen accenten.

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek, veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oud naar nieuw

VCA 2017/6.0 heeft de vorige versie 2008/5.1 vervangen. De nieuwe checklist is op 2 april 2018 gepubliceerd, hierin staat omschreven aan welke eisen orgnanisaties moeten voldoen. De VCA checklist is te vinden via de website www.vca.nl onder het tabje 'bestellen'.  Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. VCA-gecertificeerde bedrijven kunnen bij hun eerstvolgende (her)certificeringsaudit op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Belangrijkste verschillen tussen VCA 2017/6.0 en VCA 2008/5.1

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen: 
 1. Terug naar de basis
  Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
 2. Werkplek: Meer aandacht voor de praktijk 
  De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
 3. Gedrag: Ruimte voor maatwerk
  Ieder bedrijf is anders. Wat bij de één werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  De positie van de zzp'er wordt binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogt. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
 5. VCA en andere landen: Meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
  Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.
  Bron: www.vca.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over VCA-certificering? Lees dan op deze pagina meer over VCA-certificatie
Vrijblijvend een offerte aanvragen voor VCA-certificering? Vraag hier vrijblijvend een VCA-offerte aan.
 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.