DNV-klantonderzoek: De sociale en bestuurlijke kanten van duurzaamheid krijgen meer aandacht

Hoe benaderen organisaties duurzaamheid en hoe profiteren zij van hun duurzaamheidsinitiatieven? DNV onderzocht het in haar meest recente klantonderzoek. Uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat de focus op sociale en bestuurlijke aspecten van duurzaamheid toeneemt voor organisaties. Dit komt omdat deze als belangrijke aspecten gezien worden voor de ESG-strategie om duurzame bedrijfsgroei te realiseren. Voor dit onderzoek zijn 893 organisaties wereldwijd ondervraagd. Zowel grote, meer dan 500 medewerkers, als kleinere organisaties, minder dan 100 medewerkers, zijn onderzocht.

 “Er is een sterkere focus op sociale en bestuurlijke aspecten, met name bij grote organisaties met grotere verantwoordelijkheden. Dit omdat risico’s veranderen en deze domeinen steeds belangrijker worden,” aldus Barbara Frencia, CEO DNV Business Assurance. “Voornamelijk bestuurlijke aspecten krijgen een hogere prioriteit omdat organisaties beter willen presteren op gebieden als informatiebeveiliging en kunstmatige intelligentie. Dit wordt niet langer als optioneel beschouwd. Het is essentieel voor het bouwen van vertrouwen, het ontwikkelen van veerkracht en het waarborgen van continuïteit.” 

Een hoge prioriteit voor duurzaamheid 

De survey laat zien dat duurzaamheid een hoge prioriteit heeft voor meer dan 50% van de ondervraagde organisaties. Het wordt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 85% van de organisaties onderneemt al actie en de overige 15% bevindt zich in de planningsfase. Daarnaast heeft 70% zich al gecommitteerd aan één SDG-doelstelling, of is voornemend dit te doen.  

Duurzame initiatieven zoals energiebesparing, verspilling en reducering van uitlaatgassen behouden de primaire focus van organisaties. Dit is goed voor 88% van de duurzaamheidsinspanningen. Waarbij grote organisaties 95% van hun middelen besteden aan milieukwesties, met name het terugdringen van emissies. Deze trend is waarschijnlijk versterkt door de energiecrisis. Een andere trend is het verminderen van plastic afval, verpakkingen en materialen om duurzaamheid te verbeteren. Het is dan ook niet verrassend dat milieuvoordelen boven aan de lijst met positieve resultaten staan. 

Sociale en bestuurlijke aspecten worden steeds belangrijker 

Het onderzoek toont aan dat organisaties meer aandacht besteden aan sociale en bestuurlijke kwesties. Deze zijn volgens de resultaten goed voor 73% en 65% van de duurzaamheidsinspanningen en vertonen een stijgende lijn. De bredere visie voor ESG is voornamelijk van toepassing op bestuurlijke kwesties. Zo is er binnen organisaties meer aandacht voor verantwoord ondernemen, intern beleid en regelgeving en risicomanagement. Nieuwe risico’s zijn een drijvende kracht achter de toegenomen aandacht voor anti-omkoping, informatiebeveiliging en diversiteit.  

Grote organisaties zijn steeds actiever in alle drie de ESG-dimensies. Hoe groter de organisatie, des te meer aandacht voor diversiteit en mensenrechten. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het vergrote markttoezicht bij grote organisaties. Uit de survey komt naar voren dat diversiteit en inclusie steeds belangrijkere voorwaarden zijn voor het doen van zaken en daarmee ook organisatieprestaties.  

Gestructureerde aanpak levert waarde 

Een gestructureerde aanpak met een gecertificeerd managementsysteem wordt door 83.5% van de ondervraagde organisaties erkend als ondersteuning bij het behalen van ESG- en SDG-doelstellingen.  Hoewel duurzaamheid voor veel organisatie een recente stap is, worden het prioriteren, hanteren van een breed ESG-perspectief en het hanteren van een gestructureerde aanpak als doorslaggevend beschouwd bij het nakomen van toezeggingen. Ook "naleving van regelgeving aantonen" en "vertrouwen jegens klanten en andere belanghebbenden", zoals gemeenschappen en ngo's, worden hoog gewaardeerd in het onderzoek door een gestructureerde aanpak met een onafhankelijk gecertificeerd managementsysteem. Dit onderstreept het idee dat vertrouwen een essentieel onderdeel is van de duurzaamheidsreis van organisaties. 

Een gedetailleerder beeld vormen van de resultaten van het DNV-klantonderzoek? Lees het volledige onderzoek hier.