Espresso survey: Hoe gaan organisaties om met milieumanagement?

Wanneer een organisatie haar milieu-impact beheert en een managementsystemen in plaats heeft om de ecologische voetafdruk aan te pakken, geeft dit voordelen voor iedereen. Niet alleen verbetert het vermogen van een organisatie om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar het helpt organisaties ook nog eens om te besparen in de kosten. Vandaag de dag stellen consumenten steeds meer eisen aan milieuvriendelijke producten en diensten, waardoor milieuvriendelijke ondernemingen een voorsprong hebben op de concurrentie.

DNV GL heeft een kort onderzoek uitgevoerd over milieumanagement binnen organisaties. Hoe gaan organisaties met risico’s om? Waar hebben organisaties vandaag de dag mee te kampen en is dit beeld veranderd door het "nieuwe normaal"? Tijdens het onderzoek zijn er vragen gesteld over de volgende zes topics met betrekking tot milieumanagement.

Sustainability Development Goals

In 2015 heeft de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) opgesteld. Deze doelstellingen zijn in het leven geroepen om een einde te maken aan armoede, de klimaatcrisis tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat er meer vrede en welvaart in de wereld is. In het onderzoek werd er aan organisaties gevraagd welke SDG’s het meeste effect op de strategische milieudoelstellingen hebben. Hieruit bleek dat ‘verantwoorde consumptie en productie’en ‘betaalbare en schone energie’ het meest belangrijk gevonden wordt. 

Het beperken van risico’s voor het milieu

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties met een geïmplementeerd milieumanagementsysteem effectiever zijn in het beperken van de risico’s dan organisaties die niet ISO 14001 gecertificeerd zijn.  Voor organisaties die in het bezit zijn van een ISO 14001 certificaat zijn de volgende initiatieven het meest effectief:
  • Toezicht houden op processen om de naleving van wettelijke voorschriften te controleren (83%)
  • Een beoordeling van alle milieueffecten (78%)
  • Regelmatig onderhoud van de infrastructuur en bedrijfsmiddelen om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken (77%).

Communicatie met stakeholders

Organisaties en overheidsinstanties vinden het belangrijk te communiceren over milieuprestaties naar externe stakeholders. Consumenten vragen hier minder om. Een mogelijke reden hiervoor is dat een groot gedeelte van de ondervraagden organisaties in de B2B markt actief is. Daarnaast is het ook mogelijk dat consumenten lager scoren doordat de ecologische voetafdruk van specifieke producten nog niet het belangrijkste aandachtspunt is en de systemen nog niet volledig zijn ontwikkeld om dit proces aan te pakken.

De voordelen van certificatie

De ondervraagde professionals gaven op basis van hun ervaring aan welke voordelen hun organisatie ervaart met betrekking tot het milieumanagement systeem. Bovenaan de lijst wordt de mogelijkheid om aan wettelijke voorschriften te voldoen genoemd. Ondersteuning bij het voldoen aan de eisen van de stakeholders, inzet van het management en prestatieverbetering volgen elkaar op de voet, waarbij meer dan de helft aangeeft dat dit zeer relevant is. Top 5 meest relevant genoemde voordelen:
  1. De mogelijkheid om aan wettelijke voorschriften te voldoen 68%
  2. Het voldoen aan eisen van belanghebbenden 57%
  3. De inzet en betrokkenheid van het management 55%
  4. De verbetering van prestaties 53%
  5. De betrokkenheid van werknemers 42%

Digitale technologieën

De opkomst van nieuwe digitale technologieën, zoals blockchain kunnen voor een positieve impact op het milieu zorgen. De geïnterviewden zijn van mening dat nieuwe digitale technologieën de meeste impact hebben op de vermindering van CO2-uitstoot en het verminderen van afval. Dit geldt voor zowel de gecertificeerde als niet gecertificeerde organisaties. 

De impact van COVID-19 op milieumanagement 

Covid-19 heeft organisaties wereldwijd in een ongekende situatie gebracht, waardoor bedrijfscontinuïteit voor velen een uitdaging is geworden. De prioriteiten van consumenten zijn verschoven naar een basis van veiligheid en zekerheid. Daarnaast geeft bijna de helft van de organisaties aan dat de huidige situatie de focus op milieumanagement en hun inspanningen in grote mate negatief beïnvloeden. Hoewel milieumanagement zeker niet minder belangrijk geworden is, kunnen de omstandigheden zorgen voor een verschuiving van de prioriteiten in de komende 1-2 jaar.  

Lees het onderzoek hier. (Engelstalig)

Deze espresso survey over Milieumanagement is in mei 2020 uitgevoerd. De resultaten zijn afkomstig van 1.148 professionals uit organisaties in verschillende sectoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. De meeste organisaties die deelnamen zijn gecertificeerd met een kwaliteit- of milieumanagementsysteem.