ISO-onderzoek 2017: een overzicht van de belangrijkste ISO-normen

Jaarlijks onderzoekt de ISO-organisatie wat het aantal certificaten wereldwijd zijn. Bekijk hier de trend.

De ISO-survey geeft een jaarlijks overzicht van mondiaal verstrekte certificaten op basis van ISO-normen voor managementsystemen. Voorbeelden zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 22000 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).  Voor het verzamelen van de informatie voor deze enquête neemt de ISO-organisatie contact op met de geaccrediteerde certificerende instellingen, zoals DNV GL, en vragen ze informatie over het aantal geldige certificaten dat certificerende instellingen hebben op 31 december 2017. De ISO zelf voert geen certificering uit en geeft daarom geen certificaten uit. Door deze vraag uit te zetten bij alle certificerende instellingen resulteert dit in het meest uitgebreide overzicht van certificeringen volgens de normen die momenteel beschikbaar zijn. 

Belangrijkste punten uit het onderzoek

  • Voor alle landen is het merendeel van de gegevens afkomstig van dezelfde certificeringsinstanties als vorig jaar.
  • Wijzigingen in de rapportage hebben een aanzienlijk effect gehad op schommelingen in de algemene resultaten, met name voor ISO 9001.
  • Het bovenstaande verklaart de aanzienlijke daling van het aantal certificaten voor ISO 9001 ten opzichte van 2016 voor Italië en, in mindere mate, voor Duitsland, Brazilië, India, Japan, Polen, Slowakije, Zwitserland, Taipei, Thailand en Turkije.
  • Resultaten uit vorige onderzoeken omvatten gegevens over het aantal "sites" naast het aantal "certificaten". Het doel was om de dekking van certificering te tonen door gegevens op te nemen in de aantal sites dat werd gedekt door alle gerapporteerde certificaten. De verzamelde gegevens waren echter onvolledig en werden daarom vaak niet gerapporteerd, wat voor veel landen tot inconsistente resultaten leidde. Op basis hiervan is besloten om het verzamelen van gegevens over het aantal "sites" te stoppen en alleen het aantal geldige "certificaten" te tonen.

In de tabel aan de rechterkant van deze pagina ziet u hoeveel certificaten er zijn voor alle normen wereldwijd, ten opzichte van 2016. 

In de onderstaande tabel ziet u de cijfers wereldwijd en voor België in 2017.

BA_ISO onderzoek 2017

Meer informatie

  Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Een korte gids over duurzaamheid

  Risk Based Certificatie

Risk Based Certificatie

Een duurzaam management systeem

 

De nieuwe ISO 2015

Word onze partner in de transitie naar de nieuwe standaarden