ISO-Survey 2022: Wereldwijde toename in het aantal ISO-certificeringen

Jaarlijks voert ISO wereldwijd de ISO-survey uit. Hiermee wordt mondiaal onderzocht hoeveel certificaten conform de ISO managementstandaarden door gecertificeerde instellingen zijn uitgegeven. Recentelijk zijn door ISO de cijfers bekend gemaakt over het kalenderjaar 2022.

ISO, International Organization for Standardization, is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd experts samenbrengt om internationale standaarden te ontwikkelen. Van deze ISO-normen zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) een aantal bekende voorbeelden. De audits voor deze normen worden uitgevoerd door certificatie-instellingen, zoals DNV, die geaccrediteerd zijn door het IAF, International Accreditation Forum. Deze gecertificeerde instellingen verstrekken gegevens aan ISO over het aantal organisaties dat zij hebben gecertificeerd in 2022.

Mondiale toename

Ten opzichte van de resultaten van vorig jaar heeft er een substantiële groei plaatsgevonden in het aantal uitgegeven certificaten wereldwijd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei voor een aantal belangrijke ISO-normen ten opzichte van het kalenderjaar 2021.


 

Aantal uitgegeven certificaten wereldwijd Procentuele verschil ten opzichte van 2021 
ISO 90011.024.67412
ISO 14001485.054   21
ISO 45001367.18229
ISO 2700167.32621
ISO 5000126.62533

Bron: ISO Survey 2023

De belangrijkste conclusies op een rijtje 

  • Het aantal deelnemende certificatie-instellingen is constant ten opzichte van de vorige ISO-Survey (2022). IAF, International Accreditation Forum, heeft ook dit jaar aanvullende data aangeleverd waardoor het aantal deelnemende certificatie-instellingen is vergroot. 
  • De belangrijkste normen die onder het onderzoek vallen, kenden allemaal een toename in het aantal uitgegeven certificaten. Deze groei is te verklaren door een toename in het aantal gerapporteerde certificaten in China. En dankzij de onderzoeksbijdrage van het IAF. 
  • Evenals vooragaande onderzoeksresultaten, zijn er dit jaar ook weer schommelingen in de resultaten van sommige landen die verklaard kunnen worden door factoren die invloed hebben op de onderzoeksdeelname. Zo is er in Rusland, Japan, Duitsland, Portugal en Griekenland een afname waarneembaar voor ISO 9001. Deze afname is te wijten aan het aantal niet deelnemende certificatie-instellingen in het voorgaande onderzoek. Echter is er in Australië, India, Korea, de Verenigde Staten, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten spraken van een stijging in het aantal certificaten foor ISO 9001. Deze stijging is te danken aan de extra data die aangeleverd is door IAF.  


Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de ISO-survey op de website van ISO. Heeft u vragen over ISO-normen en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag op weg! 

 

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.