Nieuwe ISO-norm moet bijdragen aan vertrouwen in AI

Als antwoord op de toename van AI en de uitdagingen die het met zich meebrengt, is de ISO/IEC 42001 ontwikkeld.

Artificial Intelligence (AI) neemt een steeds belangrijkere plek in in de maatschappij. Omdat het vaker gebruikt wordt, neemt ook het wantrouwen in nieuwe technologische ontwikkelingen toe. ISO/IEC 42001 is de eerste internationale managementsysteem norm voor de veilige en betrouwbare ontwikkeling en implementatie van AI.

Thomas Douglas, Global ICT Industry Manager bij DNV, zei over de nieuwe norm: “Er is een duidelijke standaard nodig voor AI-technologie en de toepassingen ervan. Dit kan helpen om risico’s te managen en bij te dragen aan effectieve, veilige en ethische toepassingen die het vertrouwen tussen organisaties en gebruikers vergroot. Wij zijn trots dat de norm er eindelijk is en kijken er naar uit hoe het organisaties gaat helpen in de toekomst.”

Organisaties willen graag de kansen grijpen die AI biedt. Echter moet er zorgvuldig omgegaan worden met de zorgen van stakeholders, de opkomende risico’s en wet- en regelgeving. Om stakeholders tegemoet te komen in hun zorgen, zijn overheden wereldwijd wetten en regelgeving aan het introduceren en/of plannen, die het gebruik van AI reguleren. Een voorbeeld hiervan is de EU AI Act.

ISO-norm 42001 stelt eisen aan een raamwerk voor AI-managementsystemen waarmee organisaties maximaal kunnen profiteren van de toepassingen van AI. Tegelijkertijd kunnen stakeholders ervan verzekerd worden dat de systemen op verantwoorde wijze ontwikkeld en beheerd worden.

ISO/IEC 42001 hanteert een vergelijkbare aanpak als ISO 9001, en ISO 27001,. De ISO/IEC 42001 biedt bijvoorbeeld best practices, regels, definities en richtlijnen voor het beheren van risico's en operationele aspecten.

De doelstellingen van ISO/IEC 42001 kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen die betrouwbaar, transparant en betrouwbaar zijn.
  • Het benadrukken van ethische principes en waarden zoals: eerlijkheid, non-discriminatie en het waarborgen van privacy bij de inzet van AI-systemen om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van stakeholders.
  • Organisaties helpen indentificeren en minimaliseren van risico’s bij de implementatie van AI, zodat het voor organisaties de efficiëntie verbetert en de kosten verlaagt.
  • Handhaving van de wet- en regelgeving, inclusief de vereisten op het gebied van gevensbeschermning.
  • Het vertrouwen vergroten in AI-managementsystemen door organisaties te laten inzien dat menselijk welzijn, veiligheid en de gebruikerservaring bij het ontwerpen en inzetten van AI geprioriteerd moeten worden.

“AI-technologie is veelbelovend, maar zoals bij elke innovatie moet deze op verantwoorde wijze worden geïmplementeerd om effectief te zijn. Als ziekenhuis bijvoorbeeld, wil je levens redden toch? Als wereldwijde certificatie instelling voor managementsystemen wil DNV graag met klanten samenwerken om hen te helpen vertrouwen te creëren in hun toepassing van AI”, zegt Thomas Douglas.

Wilt u weten hoe DNV u kan helpen bij uw vraagstukken over Artificial Intelligence? Neem contact met ons op. Wij staan u graag bij.