Wat moet u weten over infectierisicomanagement?

COVID-19 vormt een enorme uitdaging op het gebied van de volksgezondheid voor alle betrokkenen in de hele wereld en is daarnaast ook een complexe uitdaging voor organisaties wereldwijd. Vrijwel alle organisaties bevinden zich in een situatie die ze nog nooit eerder hebben gezien en worden geconfronteerd met meerdere dringende vragen en onzekerheden.

Een van de belangrijkste vragen voor organisaties en hun management is: Hoe kunnen we de onmiddellijke gevolgen van een verstoring binnen onze organisatie beperken? Nu dat organisaties de gevolgen op korte termijn hebben overleefd, komt de volgende vraag in beeld: Hoe kunnen we een middellang termijnplan voor aanpassing en herstel opstellen? En niet in de laatste plaats met het oog op het voortbestaan van de organisatie kunnen organisaties zich afvragen: Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsstrategie op lange termijn? En hoe kunnen we een veerkrachtigere organisatie opbouwen die klaar is voor de toekomstige uitdagingen die zullen volgen? 

Tijdens de huidige pandemie heeft DNV GL organisaties geholpen om deze uitdaging aan te gaan door gebruik te maken van onze expertise in het beheer van infectierisico's. Daarnaast helpen we organisaties te begrijpen hoe zij de huidige besmettingsrisico's kunnen verkleinen, beperken en het vertrouwen bij werknemers, klanten en overige belanghebbenden kunnen vergroten. Deze inzichten zijn bedoeld om organisaties een nuttige benchmark te bieden om strategieën te ontwikkelen met betrekking tot COVID-19 of andere toekomstige pandemieën. Hieronder leest u de zes essentiële punten waar u als organisatie actie op kunt nemen. 

1. Het opzetten van een infectierisicomanagement voor de lange termijn.

We zien een duidelijk verschil tussen organisaties die op zoek zijn naar een snelle oplossing en organisaties die zich realiseren dat deze dreiging zelfs na een waarschijnlijke tweede golf een fundamentele en strategische reactie vereist. Het management binnen organisaties dient te begrijpen dat een losstaand proces of een actieplan alleen beperkte resultaten zal hebben. Het vermogen om infectierisico's te voorkomen vereist een unieke en effectieve mix van middelen, kennis, investeringen en mensen om duurzame en consistente resultaten te behalen.

2. De ontwikkeling en de volwassenheid van nieuwe competenties

Wanneer het management begrijpt dat competenties rondom besmettingsrisico’s moeten worden opgebouwd, begrijpen zij ook dat deze zich geleidelijk zullen moeten ontwikkelen als een geïntegreerd onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Hiervoor kunnen programma’s worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de huidige competenties beter worden begrepen. Aan de hand daarvan kunnen organisaties duidelijke ambities en plannen opstellen om een hoger niveau van volwassenheid te bereiken. Dit als doel om de risico’s te verminderen en medewerkers, klanten en belanghebbenden gerust te stellen.

3. Persoonlijk leiderschap

Managers die dit onderwerp delegeren aan mensen binnen de organisatie zullen op lange termijn waarschijnlijk geen vooruitgang zien - terwijl degenen die het heft in eigen handen nemen - capaciteiten ontwikkelen om nu en in de toekomst het voortouw te nemen wanneer zij met soortgelijke bedreigingen worden geconfronteerd.  

4. Het actief aanmoedigen van het leerproces

Managers die doeltreffend binnen een organisatie te werk gaan, leiden zichzelf en hun teams snel op over hoe besmettingsrisico’s kunnen worden beperkt en beheerst. Zij zien deze kennis als een pluspunt en als iets dat waarde kan toevoegen aan alle aspecten van hun organisaties, waardoor zij zich kunnen aanpassen aan de voortdurende onzekerheid en verandering.

5. Externe deskundigen uitnodigen

Wanneer het management niet bang is om onafhankelijke externe deskundigen uit te nodigen om hun volwassenheid met betrekking tot het beheer van infectierisico’s te onderzoeken, te testen en te bekritiseren om zo de zwakke punten te vinden, kunnen zij sneller verbeteringen doorvoeren en het leerproces omarmen. Gezien het specialistische karakter van dit vakgebied is het ook een voorwaarde om effectief te handelen en om geloofwaardigheid te creëren bij externe belanghebbenden. Binnen de meeste organisaties is het bestrijden van infectierisico’s niet iets wat tot de dagelijkse taken van managers behoort, daarom kan ondersteuning op dit gebied waardevol zijn.

6. Innovatief op het gebied van samenwerking

Een actieve samenwerking met toeleveranciers en onderaannemers zorgt voor een uniform en nauwkeurig beheer van infectierisico's. Door constructief samen te werken met vakbonden en de overheid kunnen de belangrijkste uitdagingen op het gebied van het gedrag van de werknemers ook aangepakt worden. 

My Care

De pandemie heeft in de hele samenleving veel gebreken aan het licht gebracht, waar we vandaag de dag nog steeds veel van leren. Juist daarom blijkt een assessment van een externe partij met een directe link naar verbetering de juiste aanpak om deze crisis strategisch aan te pakken naarmate deze zich ontwikkelt. Hiervoor heeft DNV GL My Care ontwikkeld met als doel infectierisico’s in managementsystemen, bedrijfsprocessen en operaties te beoordelen, te beheren en te beperken. 

We zijn toegewijd aan het ontwikkelen en verfijnen van onze aanpak door middel van nieuwe bewijzen, ervaringen en inzichten. Dit is ook de reden dat we een wetenschappelijk adviespanel hebben dat achter onze aanpak staat, terwijl we deze voortdurend aanpassen, verbeteren en toepassen hand in hand met organisaties om het COVID-19 virus te bestrijden. 

Lees hier meer over My Care.

Overige nieuwsberichten:

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen