Healthcare

Ziekenhuis AZ Maria Middelares ontvangt het ISO 27001-certificaat

Privacy and Information Security

Informatiebeveiliging is voor Algemeen Ziekenhuis (AZ) Maria Middelares topprioriteit. Op 9 juli ontvingen zij uit handen van DNV GL het ISO 27001-certificaat.

Gelegen in de groene rand van Gent bevindt zich het AZ Maria Middelares, een innovatief ziekenhuis, dagelijks zetten 1850 medewerkers zich in om kwaliteitszekere gezondheidszorg en hoogtechnologische expertzorg te bieden aan hun patiënten. Dat patiënten er op kunnen vertrouwen dat gegevens bij AZ Maria Middelares veilig en in goede handen zijn, blijkt uit het informatiebeveiligingsbeleid en hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan.

De initiële audit volgens ISO 27001

In juni bezocht een team van DNV GL auditoren het ziekenhuis voor de initiële audit. Wat gebeurt er tijdens deze audit? Er wordt vastgesteld of het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) voldoet aan alle eisen uit de ISO 27001-norm. Ook wordt de effectiviteit van het managementsysteem geëvalueerd.

Positief resultaat

Het gehele informatiebeveiligingsmanagementsysteem van AZ Maria Middelares werd doorlopen en beoordeeld. Met positief resultaat. ‘Het borgen van de confidentialiteit, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens van patiënten, nodig voor het diagnosticeren, behandelen en verzorgen, alsook de persoonlijke gegevens van medewerkers en bezoekers’, zo luidt de reikwijdte van het welverdiende ISO 27001-certificaat van AZ Maria Middelares. 

Wilt u meer weten over ISO 27001 certificering?

Lees hier verder over ISO 27001 certificering.

Starten met ISO 27001? Download hier het stappenplan.

AZ Maria ISO 27001 - image 

Certificaatuitreiking AZ Maria Middelares