Other sectors

CO2-Prestatieladder certificering

Energy and environment

Contacteer ons:

Bent u klaar voor de CO2-Prestatieladder? Behaal uw CO2-Prestatieladder certificering en vergroot de kans op overheidsopdrachten.

CO2-Prestatieladder certificering

CO2-Prestatieladder is een certificatieschema dat voor overheidsopdrachten gebruikt kan worden om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.  Met een CO2-Prestatieladder certificaat kunt u als organisatie aantonen dat u CO2 bij uw projecten en in de toeleveringsketen op een structurele manier reduceert. De certificering is vrijwillig, maar wordt vanuit de overheid gestimuleerd. 

De CO2-Prestatieladder in het kort

Het doel van de CO2-Prestatieladder is om: 

  • Te stimuleren dat organisaties hun eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers kennen; 
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen; 
  • Organisaties te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren; 
  • De verworven kennis transparant te delen; 
  • En samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

CO2-Prestatieladder en overheidsopdrachten

De Vlaamse en Waalse overheid zullen tot 2022 de CO2-Prestatieladder testen bij een aantal grote overheidsopdrachten voor werken en nadien een beslissing nemen over de structurele implementatie. Hierbij zullen organisaties die hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om overheidsopdrachten in de wacht te slepen.  

Bron: Overheid Vlaanderen 

Versie 3.1 CO2-Prestatieladder

Het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 is sinds 22 juni 2020 van kracht. Organisaties kunnen zich, vanaf deze datum laten certificeren (initiële CO2-Prestatieladderbeoordeling) op basis van de CO2-Prestatieladder versie 3.1. 

Download het handboek CO2-Prestatieladder 3.1 

Wijzigingenlijst handboek CO2-Prestatieladder 3.1

Registratie en randvoorwaarden CO2-Prestatieladder

Voor de procedure, registratie en randvoorwaarden van de CO2-Prestatieladder kunt u terecht op de website van de SKAO via www.skao.nl. Voor meer informatie over de contributiebijdrage aan SKAO verwijzen wij u door naar de desbetreffende webpagina van SKAO.

De volgende stappen naar CO2-Prestatieladder certificatie?

Contacteer ons:

Dit vindt u misschien ook interessant: