Human resource management – Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Onderzoek toont aan dat organisaties die divers en inclusief zijn, het vaak beter doen dan organisaties die minder divers zijn. ISO 30415 wijst de weg bij een gestructureerde aanpak om vooruitgang te boeken en zakelijke voordelen te behalen.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) is een onderwerp dat bij veel organisaties steeds hoger op de agenda komt te staan. De interne en externe controle neemt toe en men is zich steeds meer bewust van de businesscase voor DE&I. Onderzoek toont aan dat organisaties die inclusiviteit omarmen, acht keer meer kans hebben op betere bedrijfsresultaten. Organisaties met diversere leiderschapsteams rapporteren een hogere innovatieve omzet.

Organisaties die ernaar streven om DE&I in hun bedrijfsvoering te integreren, hebben veel te winnen bij een gestructureerde aanpak. Nationale en internationale referentienormen, zoals ISO 30415, begeleiden organisaties die zich hardmaken voor D&I op het traject om hun commitment waar te maken, een inclusieve organisatie te ontwikkelen en hun prestaties te verbeteren.

 

Omdat DE&I hard op weg is een vereiste van belanghebbenden te worden,  worden ondernemingen gedwongen om meer structuur aan te brengen en hun prestaties aan te tonen. 

Wat is ISO 30415?

ISO 30415 – Human resource management – Diversiteit en inclusie is een internationale norm die in 2021 is gepubliceerd. Het voordeel van de internationale norm is dat deze grensoverschrijdend wordt erkend en door organisaties over de hele wereld kan worden toegepast.

ISO 3045 is een richtlijn om te zorgen voor een inclusieve werkomgeving. Daarvoor is een voortdurende inzet voor diversiteit en inclusie (D&I) vereist en moeten ongelijkheden in organisatorische systemen, beleid, processen en werkwijzen worden aangepakt.

De criteria voor D&I vormen de basis voor toepassing van de richtlijnen in dit document. Organisaties tonen hiermee hun inzet voor D&I en hun bereidheid om een inclusieve organisatie te ontwikkelen:

 • Diversiteit erkennen
 • Doeltreffend besturen
 • Verantwoordelijk handelen
 • Inclusief werken
 • Inclusief communiceren
 • Pleiten voor en opkomen voor D&I

De norm is relevant voor de volgende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties:

 • (5) Gendergelijkheid
 • (8) Eerlijk werk en economische groei
 • (9) Industrie, innovatie en infrastructuur
 • (10) Ongelijkheid verminderen en laat zich leiden door de beginselen van mensenrechten op het werk.

ISO 30415 ondersteunt organisaties bij het inbedden van D&I met richtlijnen en methoden op het gebied van:

 • criteria om voortdurende inzet voor D&I aan te tonen;
 • verantwoordelijkheden voor D&I;
 • benaderingen om diversiteit te waarderen en de ontwikkeling van een inclusieve werkomgeving te bevorderen, en
 • het identificeren van D&I-gerelateerde doelstellingen, kansen en risico’s, acties, maatregelen, uitkomsten en effecten.

Het document is van toepassing op de HR-cyclus, de levering van producten en diensten, de relaties in de toeleveringsketen en de relaties met externe stakeholders om rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid te garanderen.

Voordelen van een evaluatie op basis van puntenscores

Door de effecten van uw DE&I-inspanningen te beoordelen, beschikt u over een tastbare maatstaf voor uw prestaties. De evaluatie op basis van puntenscores van DNV meet de aanpak van uw organisatie afgezet tegen de principes en -methoden, die in ISO 30415 of een andere referentienorm worden uiteengezet.

Bij de beoordeling volgen we de zeven zogeheten Principle Areas waarin de richtlijn is onderverdeeld:

 • Verantwoordelijkheden
 • D&I-raamwerk
 • Inclusieve cultuur
 • HR-cyclus
 • Producten en diensten – ontwerp, ontwikkeling en levering
 • Inkoop en relaties met de toeleveringsketen
 • Relaties met externe stakeholders

Ieder Principle Area wordt beoordeeld door het toekennen van een variabele score voor de mate waarin aan het principe wordt voldaan. De score stelt de huidige stand van de organisatie vast. Aan het eind van het proces wordt een evaluatieverslag uitgebracht. Er wordt een extra verklaring afgegeven voor organisaties die op ieder gebied een bepaalde minimumscore halen.

Laat intern en extern zien dat u een diverse en inclusieve werkomgeving ontwikkelt en in stand houdt die organisatorische en zakelijke voordelen oplevert.

Aan de slag

Bestel en bestudeer de norm voordat u de principes toepast op uw organisatorische systemen, beleidslijnen, processen en werkwijzen. De evaluatie op basis van puntenscores ondersteunt u tijdens het traject door duidelijk te maken wat goed werkt en waar er nog werk valt te verzetten.

DNV is een onafhankelijke certificatie-instelling die u gedurende het gehele D&I-traject kan ondersteunen. Laat uw stakeholders uw DE&I betrokkenheid en prestaties zien.

Uit een recent onderzoek van DNV blijkt dat steeds meer organisaties diversiteit en inclusie (D&I) op de agenda zetten. Benieuwd naar het onderzoek? Lees hier het onderzoek. 

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.