Oil and gas

ISO 14001 - Milieuzorgsysteem

ISO 14001

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Het milieuzorgsysteem is een managementsysteem waarmee de organisatie de milieubelasting in kaart kan brengen, beheersen en verminderen. Het systeem zorgt dat er consequent aandacht wordt besteed aan de milieu-aspecten, zoals energieverbruik, het gebruik van natuurlijke bronnen en verspilling.

Wat is ISO 14001 certificering?

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

De nieuwe ISO 14001:2015

Lees hier verder over de nieuwe ISO 14001 norm. Of download gratis de whitepaper 'Herziening ISO 14001:2015' en bekijk de verschillen tussen de oude en nieuwe versie van de norm. 

Button whitepaper download

Hoe kan ik beginnen met ISO 14001 certificering?

In het bedrijfsleven komt de omgang met het milieu, 'milieumanagement', steeds hoger op de directie-agenda. ISO 14001 is een hulpmiddel om het milieu binnen de organisatie de aandacht te geven, die het zou moeten krijgen.

Klik hier om gratis het 10 stappenplan naar certificering te downloaden!

 ISO 14001 offerte aanvragen? 

Vraag hier vrijblijvend een ISO 14001 offerte aan of bel direct met +32 3 206 65 30.

Offerte button

Waarom kiezen voor DNV als partner voor
ISO 14001 certificering?

 • Een auditor of auditteam met kennis én ervaring van uw branche. Onze persoonlijke en oplossingsgerichte werkwijze zorgen er voor dat uw organisatie het gehele traject centraal staat.
 • Audits volgens onze auditmethode Risk Based Certification® zijn een belangrijk managementinstrument. Ze geven u gerichte informatie. Daarnaast is Risk Based Certification® flexibel en afdelingsoverschrijdend, waardoor u de garantie heeft voor een audit met diepgang.
 • Door middel van een audit beoordelen onze auditoren die zich hebben gespecialiseerd in milieuzorg, hoe u systeem functioneert. U kunt rekenen op een uitgebreide terugkoppeling over de mate van beheersing van de aandachtsgebieden, inclusief eventuele verbeterpunten om het milieubeheersysteem verder te ontwikkelen. 
 • DNV auditeert waarderend; we koppelen ook uw sterke punten terug na de audit.
 • DNV is als certificerende instelling geaccrediteerd door de RvA (Raad van Accreditatie).

Voordelen van ISO 14001 certificering: 

 • Besparingen in energie, andere grondstoffen en materialen.
 • Toegankelijkheid van de gegevens op milieugebied.
 • Hoger rendement omdat maatregelen worden geselecteerd die het meest opleveren.
 • Zekerheid dat alle verplichtingen worden nagekomen.
 • Verbetering milieu-imago. 
 • Vermindering kosten van afvalmanagement.
 • Structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties.

De ISO 14001 norm is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is een management tool die helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren. 

ISO 14001 certificering kan een managementsysteem verbeteren. Een audit stimuleert medewerkers en geeft ze extra waardering. Bij communicatie met de overheid en afnemers geeft het certificaat aan dat het milieumanagementsysteem aan objectieve kwaliteitseisen voldoet. Klanten, leveranciers en overheid die duurzaam ondernemen vragen steeds vaker het ISO 14001 certificaat aan hun leveranciers. Voor organisaties die duurzaam ondernemen is een milieumanagementsysteem de basis voor een geloofwaardig milieubeleid. Ook de overheid geeft steeds meer waarde aan een ISO 14001 certificaat omdat deze organisaties hun milieuzaken aan toonbaar op orde hebben.

De volgende stappen naar ISO 14001 certificering? 

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: