ISO 37001 – Antiomkopingsmanagementsysteem

Een gestructureerde aanpak om vertrouwen en transparantie op te bouwen, risico’s te beheersen en de reputatie van uw organisatie te beschermen.

ISO 37001 biedt eisen en richtlijnen die organisaties kunnen gebruiken bij het opzetten, implementeren, beoordelen en verbeteren van een antiomkopingsmanagementsysteem. Het beheersen van risico’s in verband met omkoping en andere vormen van corruptie is van cruciaal belang om zakelijk succesvol te zijn. ISO 37001-certificering kan stakeholders ervan verzekeren dat er doeltreffende maatregelen tegen omkoping zijn genomen en dat die worden onderhouden en voortdurend worden verbeterd.

Wat is ISO 37001?

ISO 37001:2016 is alleen van toepassing op omkoping. Deze norm definieert eisen voor het managementsysteem om omkoping te voorkomen, op te sporen en aan te pakken en u te helpen bij de naleving van antiomkopingswetgeving en vrijwillige verbintenissen die van toepassing zijn op de activiteiten van de organisatie.

Andere aspecten, zoals fraude of witwaspraktijken, kunnen in de scope van het managementsysteem worden opgenomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en best practices. ISO 37001 heeft betrekking op omkoping:

• door de organisatie, door het personeel of door zakenpartners die namens of ten behoeve van de organisatie optreden;

• van de organisatie, van het personeel of van zakenpartners in verband met de activiteiten van de organisatie.

Een ISO 37001-conform managementsysteem moet maatregelen en beheersmaatregelen implementeren om omkoping te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Deze maatregelen moeten betrekking hebben op:

• antiomkopingsbeleid;

• leiderschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het management;

• personeelscontroles en -training;

• risicobeoordelingen;

• due diligence voor projecten en zakenpartners;

• financiële, commerciële en contractuele controles;

• rapportage, monitoring, onderzoek en evaluatie;

• corrigerende maatregelen en voortdurende verbetering.

Voordelen van certificering

Certificering volgens ISO 37001 ondersteunt uw inspanningen in verband met uw antiomkopingsmanagementsysteem door te verifiëren dat:

• aan de eisen van de norm is voldaan;

• de noodzakelijke beheersmaatregelen aanwezig zijn in uw eigen organisatie en in uw gehele waardeketen;

• de organisatie beschikt over adequate en evenredige procedures om omkoping actief te voorkomen;

• het managementsysteem de naleving van de toepasselijke antiomkopingswetgeving ondersteunt.

Certificering volgens ISO 37001 biedt geen garantie dat omkoping uitgesloten is, maar verifieert dat u over een gestructureerd managementsysteem beschikt om dergelijke situaties te voorkomen.

Aan de slag

Om gecertificeerd te worden, moet u beschikken over een antiomkopingsmanagementsysteem dat voldoet aan ISO 37001. DNV is een voor ISO 37001 geaccrediteerde certificatie-instelling. We staan klaar om u tijdens het hele traject te ondersteunen, vanaf de eerste trainingen tot de gap-analyse en certificering.

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.