Skip to content

ISO 45003 certificering

Beheers psychosociale risico’s om werkgerelateerd letsel en slechte gezondheid te voorkomen en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

ISO 45003 biedt richtlijnen voor het beheren van psychosociale risico’s binnen een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk. De ISO 45003 is gebaseerd op de ISO 45001. Deze standaard is van toepassing op organisaties van alle groottes en binnen alle sectoren. Het biedt een gestructureerd kader voor de ontwikkeling, implementatie, handhaving en voortdurende verbetering van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. 

Wat is ISO 45003?

ISO 45003 is de internationale norm voor het opzetten van een managementsysteem, die effectieve controles implementeert om psychosociale risico’s te elimineren of te beheren. De norm is geschreven ter ondersteuning van een managementsysteem dat gericht is op gezondheid en veiligheid op het werk, gebaseerd op de ISO 45001. Echter kan elke organisatie profiteren van deze wereldwijd erkende norm.  ISO 45003 helpt u een positieve werkomgeving op te bouwen die de veerkracht van de organisatie kan helpen verbeteren en de prestaties en productiviteit van medewerkers kan verhogen. 

De norm omvat:

  • Hoe psychosociale gevaren voor werknemers kunnen worden herkend, zoals de gevaren die worden veroorzaakt door thuiswerken 
  • Geeft voorbeelden van doeltreffende, vaak eenvoudige, maatregelen om deze risico’s e beheersen en het welzijn van de medewerkers te verbeteren 

Met ISO 45003 beschikt u over een basis waaruit u de bestaande uitdagingen kunt aanpakken en de doeltreffendheid van uw managementsysteem voortdurend kunt verbeteren.

De voordelen

De ISO 45003 kan in combinatie met ISO 45001 worden beoordeeld. De naleving van ISO 45003 brengt de volgende voordelen met zich mee: 

  • Hoog niveau van discretionaire inspanningen
  • Verbeterde werving, behoud en diversiteit
  • Grotere betrokkenheid van medewerkers
  • Verhoogde innovatie
  • Naleving van wettelijke voorschriften
  • Minder afwezigheid op het werk als gevolg van stress, burn-out, angst en depressie

Laat zien dat u om de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers geeft en dat u hiervoor de juiste maatregelen heeft genomen. 

Starten met ISO 45003?

Wilt u meer informatie over ISO 45001 voor gezondheid en veiligheid op het werk? Kijk dan op onze ISO 45001 pagina.

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.