MSC Visserijen

MSC (Marine Stewardship Councile) garandeert dat een visserij goed wordt gemanaged en dat vis op verantwoorde manier wordt gevangen om gestelde doelen te behalen en het mariene milieu te behouden.

De biodiversiteit neemt wereldwijd af als gevolg van bevolkingsgroei, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en milieuvervuiling. Het aantal soorten neemt af en sterven uit. Ook raken ecosystemen uitgeput en beschadigd. Het minimaliseren van milieu-impact op onze ecosystemen is essentieel. Certificering volgens de MSC-visserijstandaard toont duurzame werkwijzen aan met behulp van een geloofwaardig en onafhankelijk beoordelingsproces door derden.

Wat is MSC-certificering?

Het MSC-certificaat is van toepassing op alle visserijen die vis vangen in het wild. De norm is gebaseerd op drie kernprincipes:

  • Duurzaamheid van de gevangen vispopulatie.
  • Behoud van het ecosysteem waarvan de visserij afhankelijk is.
  • Effectief en verantwoordelijk management.

Om te verzekeren dat alleen vis-, schaal- en schelpdierproducten van duurzame visserijen het MSC-label dragen, moeten alle organisaties in de keten gecertificeerd zijn volgens de MSC-norm.

Voordelen van certificering

Certificering volgens de MSC-norm maakt het voor uw organisatie mogelijk om:

  • Te voldoen aan de markteis van verificatie van duurzame visserij door een externe partij;
  • Producten te onderscheiden in een steeds concurrerendere markt;
  • Preferred supplier te zijn;
  • Aan te passen aan de milieubewuste consument;
  • De positie van uw product te ondersteunen met het eco-label;
  • Bij te dragen aan de druk op niet-duurzame visserijen om te verbeteren;
  • Goed beheer van hulpbronnen te tonen aan de gemeenschap en stakeholders.

Het MSC-keurmerk geeft consumenten en winkeliers zekerheid dat zeevruchtproducten van een goed beheerde en duurzame bronkomen.

Aan de slag

Het belangrijkste element tijdens het certificeringsproces is het op transparante wijze identificeren en aanpakken van problemen bij de beoogde vispopulatie, de impact van visserij op het ecosysteem en de effectiviteit van het managementsysteem van de visserij.

Specifieke omstandigheden waar uw organisatie geen invloed op uitoefent, kunnen van invloed zijn op uw certificering, zoals een niet-duurzaam overheidsbeleid. Daarom is de pre-assessment een fundamentele stap in het certificeringsproces om mogelijke problemen in een vroeg stadium in kaart te brengen. Het assessment omvat het meten van de visserij tegen de principes van de norm, met de unieke omstandigheden in achtgenomen. Tijdens certificeringsproces worden visserij experts geraadpleegd, vindt er overleg plaats met stakeholders en worden rapporten ingediend in specifieke stadia.

Offerte aanvragen

Op weg naar MSC

MSC biedt voor beginnende visserijen het In-transition to MSC (ITM) programma aan. Dit vijf jaar durende programma ondersteunt visserijen van alle formaten op alle locaties die voornemend zijn om certificering te behalen, maar nog niet klaar zijn voor certificering. Dit programma ondersteunt u bij het maken van meetbare, onafhankelijk geverifieerde progressie naar MSC-certificering. Het is zowel van toepassing op visserijen die zich willen laten certificeren, als organisaties die al gecertificeerd zijn maar waarvan het certificaat is ingetrokken. Het programma biedt een aantal tools om visserijen te helpen bij het identificeren van bij veranderpunten, het ontwikkelen van een verbeterplan en het monitoren van vooruitgang. Regelmatig onafhankelijke verificatie van vooruitgang is vereist en moet uitgevoerd worden door een geaccrediteerde certificeringsinstelling. Dan kunt u uw vooruitgang aantonen aan uw stakeholders en een aanvraag doen voor het MSC Transition Assistance Fund. Dit fonds dekt de kosten van het implementeren van verbeteringen en verificaties van vooruitgang. Visserijen in het ITM-programma kunnen het MSC-keurmerk niet gebruiken. 

Wilt u meer informatie?

More information

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

Download our flyer

 

Marine Stewardship Council homepage

Certification and ecolabelling program for sustainable seafood

 

Brochure: MSC fisheries - Get Certified!

A practical guide to the Marine Stewardship Council’s fishery certification process

 

MSC Principles and Criteria for sustainable fisheries

Download the standards

 

MSC’s supplier directory

 

Use of the MSC ecolabel

Guidance