Certificaat asbestdeskundige behalen?

Hier vindt u alles wat u moet weten wanneer u het certificaat asbestdeskundige wilt behalen.

FAQ

Hoelang blijft mijn persoonscertificaat ADI geldig?

Het certificaat heeft geen vervaldatum. U moet wel jaarlijks een verplichte bijscholing volgen. U kan het certificaat ook verliezen als de certificatie-instelling bij audits en controles of naar aanleiding van klachten vaststelt dat u de te volgen regels niet respecteert.

Wanneer heb ik een persoonscertificaat ADI nodig?

U heeft een certificaat asbestdeskundige inventarisatie (ADI) nodig wanneer u inventarisaties uitvoert voor het afleveren van een asbestattest. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen gebouwd voor 2001.  Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw van ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Maakt u wel asbestinventarissen op, maar niet voor een asbestattest, dan heeft u geen certificaat ADI nodig, bijvoorbeeld als preventieadviseur in het kader van de werkgeversverplichtingen of als aannemer voor asbestverwijderingswerken.

Is een middelbare opleiding ook voldoende voor persoonscertificering ADI?

Ja, een middelbare opleiding valt onder ASO.

Waar kan ik een aanvraag voor de herziening van mijn examen indienen?

U kunt uw aanvraag indienen bij IBEX

Waar kan ik de handleiding voor het aanmaken van een persoons-ID (oftewel persoonlijke OVAM-code) vinden?

Deze handleiding kunt u vinden op de website van OVAM.

Mag een persoonsgecertificeerde ADI zich aansluiten bij meerdere procesgecertificeerde organisaties?

Nee, een persoonsgecertificeerd ADI mag zich aansluiten bij maar liefst één procesgecertificeerde organisatie.

Kan een Nederlands persoon of organisatie ook actief zijn als asbestdeskundige in Vlaanderen?

Ook buitenlandse ondernemingen of personen kunnen zich laten certificeren als asbestdeskundige inventarisatie in Vlaanderen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de nationaliteit van de asbestdeskundigen in de Vlaamse wetgeving.

Wat zijn de gevolgen wanneer mijn firmanaam verandert?

Wat zijn de gevolgen bij veranderen van ondernemingsnummer?
Een persoonscertificaat wordt toegekend aan een rechtspersoon en kan niet worden overgedragen op een andere rechtspersoon. Als u een nieuwe onderneming start, vraag dan een nieuw procescertificaat aan.
Zie hiervoor link met document: 'veranderen van ondernemingsnummer'. 

Waar kan ik een inlogcode voor de oefenomgeving opvragen?
Een inlogcode voor de oefenomgeving is alleen te verkrijgen bij de CI waar de opleider is aangesloten. DNV werkt samen met de opleiders Praxis en asbestschool.
De inlogcode dient u zelf op te vragen bij de CI via asbest-be@dnv.com

U dient eerst een persoon-ID (oftewel persoonlijke OVAM-code) aan te maken en deze aan te leveren aan de CI met verzoek voor een inlogcode voor de oefenomgeving.

Hoe kan ik de rollen van mijn medewerkers toekennen? 

Graag verwijzen wij u door naar de website van OVAM

 

Handige links:

  • Aanmelden voor examens kan bij IBEX.
  • Inloggen in het Vlaamse Gebruikersbeheer doet u hier
  • Heeft u hulp nodig bij het inloggen in het Vlaamse Gebruikersbeheer? Volg dan deze stappen.
  • Actuele informatie over het Asbestattest en retributie OVAM kunt u hier vinden. Tevens zijn hier handleidingen en (instructie)filmpjes te zien.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling persoonscertificatie via asbest-be@dnv.com of +31 10 2922806