Skip to content

Certificaat asbestdeskundige behalen?

Hier vindt u alles wat u moet weten wanneer u het certificaat asbestdeskundige wilt behalen.

Persoonscertificering Asbestdeskundige Inventarisatie (ADI)Button aanvragen persoonscertificaat ADI

Het persoonscertificaat ADI is verplicht voor iedereen die een asbestinventarisatie gaat uitvoeren voor een geldig asbestattest. Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige -‘inventarisatie’- (ADI) zal een geldig asbestinventarisatie voor een asbestattest kunnen uitvoeren.

1.1 Wanneer kunt u een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie verkrijgen?

Vanuit de Vlarema art 5.4.10: 

Een natuurlijk persoon kan een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie verkrijgen van een certificatie-instelling asbest als die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Beschikken over een diploma secundair onderwijs type ASO of TSO of een gelijkwaardig diploma of beschikken over minimaal twee jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar. De relevante beroepservaring wordt aangetoond door een verklaring op erewoord;
 2. Doorlopen van de verplichte opleiding met praktijkgedeelte inzake het inspectieprotocol asbestinventarisatie via een erkende certificatie-instelling asbest;
 3. Slagen voor het eindexamen dat de eindcompetenties toetst;
 4. Op erewoord verklaren onafhankelijk en onpartijdig te werken.

Persoonsgecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen het beroep van asbestdeskundige inventarisatie alleen actief uitoefenen als ze in dienst zijn bij of bestuurder-zaakvoerder zijn van een procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie.

1.2 Procedure verlenen van een persoonscertificaat Asbestdeskundige Inventarisatie (ADI)

De kandidaat doorloopt de volgende stappen om een persoonscertificaat te kunnen verkrijgen:

 1. Aanmelding bij de OVAM om een uniek persoons-ID te verkrijgen;
 2. Aanvragen van de verplichte opleiding bij DNV;
 3. Zonder ervaring met asbestinventarisatie het volgen van een Training basiskennis asbest inventarisatie;
 4. Volgen van de verplichte opleiding met waarbij dag 1, 2 en 3 fysiek en klassikaal.
 5. Positief resultaat behalen voor het examen georganiseerd door de door de OVAM aangestelde examenbeheerder IBEX;
 6. Aanvragen van het persoonscertificaat ADI bij DNV.

Ad 1: De kandidaat ADI voor Persoonscertificatie meldt zich bij de OVAM via de digitale toepassing van de OVAM en respecteert hierbij de technische richtlijnen van de OVAM. Na aanmelding ontvangt de kandidaat asbestdeskundige inventarisatie een uniek persoons-ID. Deze persoons-ID is nodig om:

 • De verplichte opleiding bij DNV te kunnen volgen;
 • Het examen georganiseerd door de OVAM aangestelde examenbeheerder te kunnen afleggen;
 • Het persoonscertificaat ADI bij DNV te kunnen aanvragen;
 • Na het behalen van het persoonscertificaat toegang te krijgen tot de digitale toepassing die worden aangeboden door de OVAM en die hij nodig heeft bij de uitvoering van zijn taak als persoon gecertificeerde ADI, in het bijzonder voor de databank AI en de eerstelijns digitale helpdesk. Bij het gebruik van die digitale toepassingen respecteert de persoon gecertificeerde ADI de technische richtlijnen die de OVAM hiervoor geeft.

Ad 2: Kandidaat vraagt verplichte opleiding bij DNV aan, tekent certificatieovereenkomst en voldoet kosten voor certificatie 

Ad 3: Indien noodzakelijk volgt kandidaat Training basiskennis asbestinventarisatie 

Ad 4: Kandidaat volgt verplichte opleiding 

Ad 5: De kandidaat ADI die het examen wil afleggen, kan zich via https://asbestexamens.be/examen/adi/ voor een datum aanmelden. Om aan een examen deel te kunnen nemen dient de kandidaat te beschikken over een uniek persoons-ID van de OVAM en de verplichte opleiding met praktijkgedeelte gevolgd te hebben bij een door een erkende certificatie instelling aangewezen opleider. 

Nadat de kandidaat persoon gecertificeerde ADI de verplichte opleiding met praktijkgedeelte heeft gevolgd en geslaagd is voor het examen, kan hij een persoonscertificaat aanvragen bij een CI. 

De kandidaat dient eerst te slagen voor het theorie-examen, voordat hij/zij aan het praktijkexamen kan deelnemen. 

Ad 6: Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt de kandidaat van IBEX een examenattest. Daarmee kan kandidaat het ADI persoonscertificaat aanvragen bij DNV. DNV beoordeelt het dossier en bij een positief resultaat gaat men over tot het verstrekken van het certificaat en het opnemen in het register (CertCheck en OVAM).

1.3 Verplichte opleiding volgen

Voordat u het asbestdeskundige certificaat bij DNV kunt behalen, dient u de verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie succesvol te hebben afgerond. DNV werkt samen met een opleidingspartner die de opleidingen door heel het land verzorgen:

Praxis

Kruisstraat 16

8870 Izegem

www.praxistraining.be

Asbestschool

Catershoflaan 85

2170 Merksem

www.asbestschool.be 

SyntraPXL

Thor Park 8040 (T2-campus)

3600 Genk

Geef je talent een boost! | SyntraPXL

 

1.4 Schrijf u nu in voor asbestdeskundige certificering

Wenst u zich te laten certificeren als asbestdeskundige? Klik dan op onderstaande button. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Button aanvragen persoonscertificaat ADI

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling persoonscertificatie via asbest-be@dnv.com of +31 10 2922734