Methodologie

Lumina™ analyseert de prestaties van het managementsysteem van uw organisatie aan de hand van een bepaalde standaard. De meeste indicatoren worden weergegeven door de prestaties van uw organisatie te vergelijken met de prestaties van geselecteerde benchmarks.

De benchmarks in Lumina zijn gebaseerd op gegevens van duizenden managementsysteemaudits die wereldwijd door DNV zijn uitgevoerd. Deze gegevens staan opgeslagen in onze database met meer dan 2.2 miljoen auditbevindingen, dat elk jaar met circa 350.000 bevindingen toeneemt.

De analyse die Lumina uitvoert, werkt met een aantal prestatie-indicatoren die in samenwerking met GFK – een wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van marktonderzoek en statistiek – zijn ontwikkeld om de prestaties van organisaties te kunnen vergelijken. Hierdoor kunnen de prestaties ook met organisaties van een andere grootte of uit een andere geografische regio worden vergeleken.

Intuïtieve indicatoren, zoals het aantal bevindingen op één dag tijdens een audit, of meer complexe en verfijnde KPI’s, zoals de Management System Performance Index, verschaffen uw organisatie inzichten op een geheel nieuw niveau. Dit maakt certificering kwantitatief, meetbaar en vergelijkbaar.