Food and beverage

ISO 22000

Ice cream processing line

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Voedselveiligheid is een belangrijk agendapunt nu de afgelopen jaren een aantal hardnekkige problemen aan het licht is gekomen. Er worden steeds meer eisen gesteld aan leveranciers; retailers willen garanties dat het geleverde product volgens bepaalde normen tot stand gekomen is en eisen ook certificering hiervan.

Wat is ISO 22000 certificering? 

ISO 22000 vormt de basis voor een internationaal ISO-voedselveiligheidscertificaat en is van toepassing op de  gehele agro-foodketen. ISO 22000 is gebaseerd op HACCP volgens Codex Alimentarius en de managementprincipes volgens ISO en kan hiermee worden gezien als 'best of both worlds'. 

Voordelen ISO 22000 certificering 

  • ISO 22000 is wereldwijd geaccepteerd - het is de eerste specifieke ISO standaard voor de voedingsbranche
  • ISO 22000 neemt ketengedachte als het belangrijke uitgangspunt  
  • ISO 22000 is onafhankelijk. U bepaalt als organisatie zelf of u hieraan mee wilt doen 
  • ISO 22000 certificering is ook geschikt voor leveranciers aan de levensmiddelensector, zoals transportbedrijven, verpakkingsindustrie, schoonmaakbedrijven, etc.  

Ontstaan van ISO 22000 certificering 

ISO heeft in 2002 besloten een norm op te stellen voor het managen van voedselveiligheid gericht op de gehele voedselketen, van productie tot retailer, en de toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en reinigingsmiddelenindustrie. Deze nieuwe norm, de ISO 22000, biedt de unieke kans om de vele verschillende standaarden te reduceren en de voedselveiligheid in de keten op een hoger plan te brengen. De ISO 22000 volgt de structuur en aanpak van ISO 9001 en integreert deze met voedselveiligheid op basis van HACCP. 

DNV ontving als eerste ISO 22000 RvA accreditatie 

DNV ontving als eerste certificeerder in Nederland de ISO 22000 accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Met de erkenning spreekt de Raad voor Accreditatie haar vertrouwen uit in de certificatiewerkzaamheden van DNV. DNV is hiermee zeer verheugd en kan hiermee de vraag van klanten voor geaccrediteerde ISO 22000 certificaten vervullen. De ISO 22000 biedt organisaties de mogelijkheid om alle voorgaande voedselveiligheid standaarden zoals HACCP, BRC en GMP onder één paraplu te brengen. 

FSSC 22000 certificering 

FSSC 22000 (ISO 22000 aangevuld met een specifiek Basis Voorwaarden Programma, BVP) biedt vele mogelijkheden voor specifieke branches in de foodketen. Bovendien voldoet de FSSC aan de GFSI-eisen. Veel bedrijven zetten hun certificaat daarom naar FSSC 22000. Sinds kort is het mogelijk dat leveranciers van verpakkingsmiddelen voor de levensmiddelen industrie hun activiteiten kunnen laten certificeren o.b.v. de FSSC 22000. Dit is mogelijk gemaakt omdat er aan de ISO 22000 een specifiek BVP voor de verpakkingsmiddelen industrie (PAS 223) is toegevoegd. Op dit moment zijn er ideeën en ontwikkelingen om een FSSC 22000 specifiek schema te maken voor de catering organisaties, de diervoederproducenten en de logistieke bedrijven. Kortom een goede ontwikkeling in het “woud van voedselveiligheids certificatieschema’s”. 

Offerte button

Omzetten naar ISO / FSSC 22000 

Verwacht wordt dat in de toekomst veel bedrijven hun HACCP-certificaat zullen omzetten naar een certificaat op basis de ISO 22000 of FSSC 22000. Dit heeft o.a. het voordeel dat een certificaat op basis van eisen uit een Internationale ISO-norm sneller wordt geaccepteerd in binnen- en buitenland. Voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de HACCP zal de inspanning om de certificaten om te zetten klein zijn. Voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de BRC en het IFS zal de inspanning groter zijn. ISO 22000 biedt zo een kans op verhoging van de voedselveiligheid in de gehele voedselketen, een reductie van het aantal voedselveiligheid standaarden en daardoor een verbetering van de efficiency van de certificatie audits wat terug te zien zal zijn in (verlaging van) de kosten. 

ISO 22000:2005 wordt ISO 22000:2018

Sinds 19 juni 2018 is de nieuwe versie van ISO 22000:2018 gepubliceerd. Wat zijn de verschillen tussen de ISO 22000:2018 en ISO 22000:2005? Lees ze allemaal in de gratis whitepaper Verschillen ISO 22000:2018.

Button whitepaper download

Voedselveiligheid diensten van DNV 

Door de toenemende vraag naar certificering heeft DNV besloten u te bedienen op alle diensten op het gebied van de voedselveiligheid. Ook tegen de volgende normen voeren wij audits uit: 

De volgende stappen naar ISO 22000 certificering 

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: